Toepassingen

Grond Water Techniek Ritsema verzorgt grondboringen voor verschillende toepassingen.

GWTR verzorgt boringen voor geo-technisch onderzoek, milieukundig onderzoek, bodemsaneringen, bodeminjectie, archeologisch onderzoek, etc.

Bodeminjectie

Bodemsaneringen

Geo-technisch onderzoek

Milieukundig onderzoek

Archeologisch onderzoek