Geo-technisch onderzoek

De geotechnische boringen (hand en machinaal) worden uitgevoerd classificatie van de grond wordt uitgevoerd en gepresenteerd conform NEN 5104. Tijdens het uitvoeren van de geotechnische boringen kunnen geroerde of ongeroerde grondmonsters worden genomen

Machinale boringen

Tot aan het grondwater, freatisch vlak, kunnen de boringen als (onverbuisde) avegaarboring worden uitgevoerd, onder het freatisch vlak worden de boringen als sonischeboringen uitgevoerd. Bij het aantreffen van stijve, samenhangende en/ of puin lagen onder het freatisch vlak wordt de o.a de sonische boring toegepast.
Machinale boringen worden uitgevoerd onder de BRL SIKB 2100 protocol 2101.

Handboringen

Geotechnisce boringen met een korte lengte kunnen met de hand worden uitgevoerd. Hierbij wordt handmatig een de bodem grondboor ingedraaid en per 10 cm wordt een beschrijving gemaakt van de grondopbouw. Handboren is een uitermate geschikte methode voor het in beeld krijgen van de oppervlakte lagen, afhankelijk van de bodemopbouw kunnen de boringen worden uitgevoerd tot maximaal een diepte van maaiveld -5,0 m.

Handboringen worden ook uitgevoerd als voorboring bij diverse onderzoekslocaties (sonderingen of machinale boringen) waar kabels of leidingen in de ondergrond aanwezig zijn. Deze boringen worden meestal tot circa maaiveld -2 m uitgevoerd.