Over ons

Grond Water Techniek Ritsema is een veelzijdig boorbedrijf

GWTR is gespecialiseerd

GWTR heeft zich vanuit haar millieukundig boorwerk, met bronboringen, infiltratetechnieken, injectiemethoden en ervaringen met warmte/koude opslag gespecialiseerd als grondboorbedrijf met verschillende technieken in bodemonderzoek en special projects, zoals bronboringen, tunnelverdichtingsboringen, milieukundigonderzoek, monitoringsprojecten en shallow-water drilling.

GWTR is onafhankelijk

Grondwatertechniek Ritsema is een onafhankelijk grondboorbedrijf. Wij werken in opdracht van overheden, het bedrijfsleven en particulieren.

GWTR is deskundig

Grondwatertechniek Ritsema is in het bezit van diverse certificaten en erkenningen, afgeronde cursussen en voldoet aan de benodigde protocollen.

GWTR is gecertificeerd ISO-9000:2015, VCA*, BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002 en 2018, BRL SIKB 2100 protocol 2101, DLP, BHV, KVP, DVP en CROW96b.