Monthly Archives :

september 2019

Website vernieuwd

Website vernieuwd 150 150 GWTR

Onze website is vernieuwd!
Nu kunnen we onze werkzaamheden en technieken nog beter toelichten, en onze projecten laten zien.

PFAS

PFAS 1898 596 GWTR

PFAS is op dit moment volop in het nieuws. Het kan een grote impact hebben op mens en milieu.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA perfluoro octanoic acid en PFOS perfluoroctaansulfonaten . PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

Voor de geinteresserden hier een link naar het RIVM