Milieukundig onderzoek

GWTR is gecertificeerd voor zowel grond- als grondwateronderzoek: BRL SIKB 2000, protocollen 2001 (maken van handboringen en plaatsen peilbuizen) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters), en voor asbestonderzoek protocol 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in de bodem).

De bodemonderzoeken worden ondermeer uitgevoerd bij de volgende situaties:

  • Nul-situatieonderzoek of eind-situatieonderzoek¬†bij opstarten of beeindigen van bedrijfsactiviteiten in het kader van de wet Milieubeheer of activiteitenbesluit
  • verkennen bodemonderzoek conform de geldende NEN-norm
  • bij aankoop vastgoed
  • bij aanvraag bouwvergunning
  • nader bodemonderzoek bij het aantreffen van verontreinigingen in grond en/of grondwater
  • bodemonderzoek bij calamiteiten.