Compact Roto Sonic Drilling

Bij deze techniek worden boorbuizen hoogfrequent de bodem in getrild. Hierbij wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van werkwater.

Compact Roto Sonic Drilling

Sonic Drilling

Sonischboren is een uniek boorsysteem. Bij deze techniek worden boorbuizen hoogfrequent de bodem in getrild. Hierbij wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van werkwater.
Afhankelijk van de bodem opbouw kunnen er vanaf het maaiveld tot 80m-mv bodem monsters gestoken, of peilbuizen geplaats worden.
Verder is het mogelijk om bronnen te plaatsen, waarbij wij de juiste diepte bepalen van waterdragende lagen. Altijd een bron op de juiste diepte.
Het is mogelijk om geotechnische boringen volgens de ackermann methode uit te voeren tot 2 x sneller dan de standaard methodes.

Andere nog niet benoemde boringen zijn voor seismisch onderzoek. Het boren in beton en asfalt, zwaar puin en grindige bodem, vormen geen probleem. Bodemmonstername (beschrijving) volgens NEN norm 5104

Werking Compact Roto Sonic

De Compact Roto Sonic werkt met rotatie en vibratie. De meeste compacte conventionele systemen kunnen alleen trillen.
Met behulp van twee excentrische cilinders en een boormotor (rotatie) wordt de trilling van de boorkop overgebracht naar de boorbuizen. Deze boorbuizen worden in trilling gebracht (ongeveer 150 Hertz) en geroteerd. Door deze twee krachten wordt de boorbuis de grond in gebracht. Dit gaat ongeveer 5 x sneller dan de standaard methodes.
Als er niet verder geboord kan worden, dan kan er altijd nog gebruik gemaakt worden van een medium zoals; water en lucht.

GWTR werkt conform de BRL SIKB 2100 protocol 2101.