Handmatig veldwerk

Handmatig boren wordt ingezet wanneer de boringen te ondiep of niet toegankelijk voor machines zijn.

Handmatig boren

GWTR een veldwerkbureau dat naast machinaal ook handmatig opdrachten uitvoert voor het nemen van grondmonsters, monsters voor milieukundig onderzoek, geotechnisch onderzoek en archeologisch onderzoek

Handmatig boren wordt ingezet wanneer de boringen te ondiep of niet toegankelijk voor machines zijn.

GWTR doet handmatig veldwerk conform de BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002 en 2018.