Compact Roto Sonic 80 meter boringen in Den Bosch

De afgelopen maanden hebben wij in samenwerking met Heijmans Infra onderzoek  gedaan, naar een verontreiniging in de bodem te Den Bosch. Hiervoor hebben wij diverse boringen inclusief profielbeschrijving gedaan van 10 tot 83 m-mv.  Voor het monitoren van het grondwater zijn diverse peilbuizen geplaatst. Voor het verkrijgen van een goede afdichting rond de monitoringsbuizen is gebruikt gemaakt van bentoniet manchetten. Voor de verschillende filters hebben wij gebruik gemaakt van kwaliteitsfilters.