Meetnet

in combinatie met de Compact roto sonic, 1.2.3. monitoringsbuizen en de levellog

Om u als klant nog beter te voorzien in uw meetnet voor ondergrondsedata.


Stap 1: Boring met de Compact Roto Sonic.

Sonic Drilling Sonischboren is een uniek boorsysteem. Bij deze techniek worden boorbuizen hoogfrequent de bodem in getrild. Hierbij wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van werkwater. Het boren in beton en asfalt, zwaar puin en grindige bodem, vormen geen probleem. Bodemmonstername (beschrijving) volgens NEN norm 5104, behoort tot de mogelijkheden. De Compact Roto Sonic werkt met rotatie en vibratie. De meeste compacte conventionele systemen kunnen alleen trillen. Met behulp van twee excentrische cilinders en een boormotor (rotatie)wordt de trilling van de boorkop overgebracht naar de boorbuizen. Deze boorbuizen worden in trilling gebracht (ongeveer 150 Hertz) en geroteerd, door deze twee krachten wordt de boorbuis de grond in gebracht. Dit gaat ongeveer 5 x sneller dan de standaard methodes. Als er niet verder geboord kan worden, dan kan er altijd nog gebruik gemaakt worden van een medium zoals; water en lucht.

Stap 2: Na de boring wordt de 1.2.3. filter geplaatst.

Het betreft kant-en-klare, dubbelwandige peilfilters geproduceerd uit zuiver HDPE. Hiervan is het filterdeel al omstort met milieufiltergrind en zijn de filters voorzien van kleimanchetten. Wij noemen ze kortweg ‘1-2-3-filters’: grind – filter – klei. Deze benaming zal binnenkort een niet meer weg te denken begrip worden, daar zijn wij van overtuigd. Het gebruiken hiervan biedt enkel voordelen; tijdwinst en kwaliteit zijn de voornaamste. Werken met de 1-2-3’s komt de efficiency ten goede door de aanzienlijke tijdwinst die er mee geboekt wordt. De veldwerker hoeft immers veel minder handelingen te verrichten op locatie; de peilfilter is helemaal klaar voor gebruik. De kwaliteit mag uitzonderlijk genoemd worden. Het product voldoet volledig aan de vigerende eisen voor wat betreft het plaatsen van machinale boringen en het bemonsteren van peilbuizen, zoals gesteld in het SIKB VKB-protocol 2001 versie 3.1.


Stap 3: afwerking en levellog

Het meetprincipe van de LevelLog, is gebaseerd op sonartechnologie. Er is dus geen fysiek contact tussen meetunit en het grondwater. Mogelijke problemen als contaminatie of onzuiverheden bij barometrische schommelingen en conversies worden hierdoor gewoon voorkomen.De meetdata worden ‘gelogd’ (opgeslagen). De LevelLog heeft de optie om de meetfrequentie en -periode in te stellen naar eigen wens. Met een mobile device zoals tablet of laptop en de hiervoor ontwikkelde software kunnen de gelogde meetdata en statusinformatie eenvoudig worden uitgelezen en gepresenteerd. De verbinding wordt tot stand gebracht via een USB- interface. Presentatie van de meetdata kan zowel in grafische- als in tabelvorm. De meetgegevens zijn eenvoudig op te slaan in een Excel-bestand. Via de mobile device kan de LevelLog ook worden ingesteld en afgesteld volgens het gebruiksvriendelijke menu. De LevelLog heeft een meetbereik van 20 cm tot 20 m en is te gebruiken op peilbuizen met een diameter tussen 25 mm en 63 mm.


Stap 4: Uitlezen data

Instructie-video van Meetnet