Boortechnieken-OUD

Voor de diverse grondboringen maken wij gebruik van verschillende boortechnieken: Direct Push (MRZB), spoelboringen en Sonic drilling

Compact Roto Sonic Drilling

Sonic Drilling

Sonischboren is een uniek boorsysteem. Bij deze techniek worden boorbuizen hoogfrequent de bodem in getrild. Hierbij wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van werkwater.
Afhankelijk van de bodem opbouw kunnen er vanaf het maaiveld tot 80m-mv bodem monsters gestoken, of peilbuizen geplaats worden.
Verder is het mogelijk om bronnen te plaatsen, waarbij wij de juiste diepte bepalen van waterdragende lagen. Altijd een bron op de juiste diepte.
Het is mogelijk om geotechnische boringen volgens de ackermann methode uit te voeren tot 2 x sneller dan de standaard methodes.

WKO/aardwarmte ofwel warmte koude opslag
Hierbij hanteren wij dezelfde principes als bij bronboringen, met dien verstande, dat wij gebruik maken van lussen in de bodem.

Andere nog niet benoemde boringen zijn voor seismisch onderzoek. Het boren in beton en asfalt, zwaar puin en grindige bodem, vormen geen probleem. Bodemmonstername (beschrijving) volgens NEN norm 5104

Werking Compact Roto Sonic

De Compact Roto Sonic werkt met rotatie en vibratie. De meeste compacte conventionele systemen kunnen alleen trillen.
Met behulp van twee excentrische cilinders en een boormotor (rotatie) wordt de trilling van de boorkop overgebracht naar de boorbuizen. Deze boorbuizen worden in trilling gebracht (ongeveer 150 Hertz) en geroteerd. Door deze twee krachten wordt de boorbuis de grond in gebracht. Dit gaat ongeveer 5 x sneller dan de standaard methodes.
Als er niet verder geboord kan worden, dan kan er altijd nog gebruik gemaakt worden van een medium zoals; water en lucht.

MRZB (Direct Probe/Push)

Onze MRZB is een voor Nederland unieke machine, speciaal ontworpen om in besloten ruimtes te werken.

De MRZB geeft door de werking op gas (ipv diesel) een minimale uitstoot. De emissiewaarden liggen onder de 1ppm. Bovendien is de werkhoogte is beperkt tot 2m en past de MRZB door een deuropening en kan daarom toegepast worden in gebouwen.
Toch zijn met deze compacte machine dieptes tot 15 meter haalbaar.

Het is een stand alone machine op rups. MRZB staat voor Mini Ramm– Zieh– Bohrgerät.

Handmatig boren

GWTR een veldwerkbureau dat naast machinaal ook handmatig opdrachten uitvoert voor het nemen van grondmonsters, monsters voor milieukundig onderzoek, geotechnisch onderzoek en archeologisch onderzoek

Handmatig boren wordt ingezet wanneer de boringen te ondiep of niet toegankelijk voor machines zijn.