Spoelboringen Spoelboren is de oude beproefde methode van boren. Door beperkingen in de richtlijnen van de BRL2100 kan deze techniek in Nederland nauwelijks meer worden toegepast. Een ander nadeel is op de foto goed zichtbaar; het geeft rotzooi. Verder is de boorbeschrijving bij deze methode minder nauwkeurig, waardoor doorgaans het gehele boorgat moet worden afgestort of gegrout. Om versmering van de werkplek te minimaliseren maken wij tegenwoordig gebruik van een mobiel basin, waardoor overtollig zand makkelijk kan worden afgevoerd en nagenoeg schoon wordt geboord.