Delta duurzaam wind molen GWTR
Januari 2016 Vanaf 1 januari zijn wij verhuist naar de Westfalenstraat 12a in Deventer. Dit nieuwe pand sluit beter aan bij onze facilitaire wensen. Maart 2015 Waterbodemonderzoek met behulp van ponton. Januari 2015 Biobuis Kiwa K567   Op plaatsen waar slechts voor korte duur het grondwater bemonsterd hoeft te worden is het gebruiken van BioBuis aan te bevelen. Het werkt  efficiënter, omdat na de metingen de peilbuizen niet meer uit de grond gehaald hoeven te worden.   Om de locatie netjes achter te laten dient de veldwerker de in de bodem geplaatste BioBuis - die verder niet meer gebruikt wordt - nog af te vullen met Bentonite, natuurlijke zwelklei. December 2014 Voor een inpandige spoelboring hebben wij onze MRZB aangepast. De geringe uitstoot en de volledige recycling van werkwater maken dit een unieke machine.   Maart 2014 Boringen voor Explosievestoffen en Conventionele Explosieven detectie (Masterplan Stationsomgeving) Mechelen (BE)   Gecombineerd Boorgat GPR en magnetometeronderzoek langs het spoor Vanaf 16 april 2014 zijn onze medewerkers gecertificeerd voor Basiskennis OCE (basiskennis over explosieve stoffen & Conventionele Explosieven, basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE en het kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op OCE projecten) Volgens het WSCS-OCE dienen personen die het OCE werkgebied betreden in het bezit te zijn van het certificaat Basiskennis OCE. Personen die hierover niet beschikken mogen het OCE werkgebied alleen onder begeleiding van ten minste een Assistent OCE-deskundige betreden. Deze uitzondering is opgenomen om te voorkomen dat personen die slechts incidenteel het OCE werkgebied betreden (bijvoorbeeld toezichthouders) dienen te beschikken over het certificaat Basiskennis OCE.  Personen die in het OCE werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals machinisten en grondwerkers, dienen dus over het certificaat Basiskennis OCE te beschikken. In het WSCS-OCE wordt onder het OCE werkgebied verstaan: het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden worden verricht. Maart 2014 Direct injecteren   Direct injecteren met waterglas, injectie te Gouda. Vanwege de bereikbaarheid en de noodzaak om onder een hoek te boren is dit project met de kleinere wendbare MRZB uitgevoerd. Mei 2013 In samenwerking met Rebel Space hebben we een zonnepaneel ontwikkeld genaamd Dual Sun Power. Dit zonnepaneel is in staat om zowel electrische energie alsook warmte-energie te leveren. Klik hier voor de folder van het product. Afdichten damwand sloten Zwolle. Voor het afdichten van de damwand, moesten injectielansen zo  dicht mogelijk bij de rand geplaatst worden. Wegens de beperkte werkruimte langs de bouwput droegen de boormeester en de assistent valbeveiliging tijdens het boren.
Turbulentie rond molen Delta duurzaam wind molen GWTR Turbulentie rond molen Turbulentie rond molen Turbulentie rond molen Turbulentie rond molen