Milieutechnische boringen GWTR kan uw milieutechnische boringen verzorgen met behulp van de Compact Roto Sonic. Monstername van de bodem kunnen wij uitvoeren met de aqualock 50mm of 70mm. De monsters worden in lengtes van 2 meter gestoken, deze monsters worden beschreven en het monster materiaal wordt in daarvoor bestemde potten verwerkt. Steekbussen worden direct vanuit de aqualock genomen,zodat er geen vluchtige stoffen vrij kunnen komen. Peilbuizen kunnen standaard gezet worden met omstorting van grind en bentoniet. Uit kwaliteits oogpunt en lekdichtheids garantie werkt GWTR over het algemeen met een vooromstortfilter en bentoniet manchetten. GWTR kan n.a.v. de boorbeschrijving bepalen waar de klei of leemlagen zitten, deze kunnen gedicht worden met de bentonietmanchetten, zodat er geen verontreinigde stoffen in de onderlagen terecht komen. Het vooromstort filter geeft de garantie, dat het grind om de filter heen zit. Het plaatsen van peilbuizen en monstername is reeds uitgevoerd tot 70m-mv Ap04 bemonsteringen in het kader van het ''besluit bodemkwaliteit'', kunnen met een aqualock of core-catcher snel en efficiënt gedaan worden. Afhankelijk van de gewenste diepte kunnen boringen machinaal of handmatig worden uitgevoerd. GWTR kan al uw werkzaamheden op het gebied van milieutechnisch onderzoek uitvoeren conform certificering en de gewenste BRL’s.