GWTR beschikt naast de Compact Roto Sonic ook over een Compact Sonic (Rupsvoertuig).   Specificaties: • Milieukundig bodemonderzoek zonder gebruik werkwater of afvoer vrijkomende   grond • Boormethode voldoet aan de eisen conform VKB protocol 2101   "Mechanisch boren" • Grond- en grondwatermonstername op grote diepte • Mogelijkheid tot afdichten storende bodemlagen • Geen contaminatie van bodemlagen bij voorsteken met behulp van sampler • Plaatsen van grotere diameter filters • Plaatsen infiltratiefilters ten behoeve van grond- en grondwatersaneringen • Aardwarmteboringen KWO (koudwarmte opslag) • Mogelijkheid tot verbuist boren. Met of zonder verloren casing • Meer kans van slagen bij doordringen van storende lagen (leisteen, leem,    kalkzandsteen en rotsformaties) • Met behulp van lucht of water toevoeging doorbraak forceren om op grote    diepte te komen.