sonisch boren
Erkenning Certificaten en erkenningen: • DLP, OCE, VCA, BHV, DVP, BRL2100, BRL2000, Cursussen: • Veilig werken langs de weg CROW96b • Code 95 • Bodemclassificatie Protocollen: • 2101 • 2001 • 2002 • 2018
Bodem GWTR is een veelzijdig boorbedrijf. Wij zijn graag oplossingsgericht bezig of het nu om geotechnisch, milieutechnisch of regulier boorwerk gaat. Wij voeren (machinale) boringen uit in land- en water-bodem van 1 tot 70 m-mv. Wij boren voor alle mogelijketoepassingen: • Milieu-technisch • Geologisch • Geo-technisch • Bodemsaneringen • Bodeminjectie • Bronnen • Bomdetectie • Micro spoelboringen • Inpandige boringen • Biologisch afbreekbare peilbuizen
Certificaten